درباره  ما

چرا ما ؟

_

در جامعه مدرن امروزی استفاده از علم تغذیه و ورزش در کنار هم تجربه و آزمون خطای زیادی می طلبد که برای تک تک ما شدنی نیست اما تیم ما برای پیشرفت هرچه بیشتر جامعه ورزشی ایران عزیزمان با مجموعه ای از اطلاعات دسته اول در کنار ورزشکاران هست تا بتوانیم حداکثر نیاز های ورزشکاران را از مبتدی تا حرفه ای را تامین کنیم.

15سال تجربه
1400عضو
22مربی کارشناس
800+مشتری راضی