موارد مهم و تاثیر گذار برای قبولی ثبت نام شما به شرح زیر میباشد:

1- صحت و درستی اطلاعات وارد شده

2- داشتن معدل حساب قابل قبول و متناسب با مبلغ خرید

3- ثبت نام و درج اطلاعات فرم به نام صاحب صادر کننده چک

4- نداشتن چک برگشتی در سیستم بانکی

5- پرداخت هزینه استعلام حساب پس از تکمیل فرم

6- رعایت سقف خرید

نکته: سقف خرید شما برای اولین بار تا 20.000.000تومان میباشد که 50% نقد و 50% چک دریافت میشود(توجه داشته باشین که اگر اقساط به موقعه پرداخت شود اعتبار شما برای خرید بعدی به 30.000.000 میلیون الا 40.000.000 میلیون تومان افزایش میابد.

قابل ذکر است کارمزد ماهانه ۳.۵ درصد میباشد
مدت اقساط قابل ارائه یک ماه ،سه ماه، شش ماهه میباشد.

در نظر داشته باشید که پرداخت به موقع اقساط و وصول چکهای شما در سوابق خریدتان درج میگردد و در قبولی ثبت نام های آتی شما برای خریدهای اقساطی بعدی ، بسیار تاثیر گذار خواهد بود.